Frekwencja do godziny 12:00

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 12, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób.

Podał, że wydano karty do głosowania 1 mln 554 tys. 381 osobom uprawnionym, co stanowi 12,93 proc. w stosunku do liczby os. uprawnionych do udziału w wyborach.

Reklama

Przewodniczący PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godz. 12 odnotowano w woj. podlaskim (15,83 proc.), woj. lubelskim (15,41 proc.), woj. podkarpackim (14,89 proc.). Natomiast najniższą - w woj. dolnośląskim (10,64 proc.), woj. opolskim (11,92 proc.) i woj. śląskim (11,97 proc).

Miasta z najwyższą frekwencją

Spośród miast wojewódzkich najwyższą frekwencję, na godz. 12, w drugiej turze wyborów samorządowych, zanotowano w Zielonej Górze - wyniosła ona 14,13 proc., a najniższą we Wrocławiu - 8,97 proc. - poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

"Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje w wybranych miastach, ta informacja obejmuje dziewięć miast wojewódzkich (...) Najwyższa frekwencja wynosi 14,13 proc. - w Zielonej Górze, drugie miejsce - Kielce 13,63 proc. i trzecie miejsce Rzeszów 13,60 proc." - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podczas konferencji prasowej.

"Z kolei najniższa frekwencja - Wrocław 8,97 proc., następnie Gorzów Wielkopolski - 10,02 proc. i trzecie miejsce Poznań - 11,16 proc." - dodał.

Przewodniczący PKW poinformował też, że w stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, gdzie frekwencja wyniosła 7,64 proc. Z kolei najwyższa frekwencja była w gminie Odrzywół, powiat przysuski, województwo mazowieckie, gdzie sięgnęła ona 28,05 proc.

Incydenty

O godz. 7 w niedzielę, 21 kwietnia rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich.

autorzy: Paulina Kurek, Karolina Kropiwiec, Łukasz Pawłowski