Zwrócenie się do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o Trybunał Stanu

"24 kwietnia 2024 r. w godzinach późno-popołudniowych wpłynęło pismo marszałka Sejmu na moje ręce, w którym zwraca się do KomisjiOdpowiedzialności Konstytucyjnej o przedłożenie opinii czy wstępny wniosek (…) odpowiada warunkom określonym w ustawie o Trybunale Stanu" - powiedział Gawlik.

Dodał, że do tego pisma zostały załączone opinia dot. spełnienia wymogów formalnych wniosku oraz analiza formalno-prawna.

Reklama

"Skoro ten dokument wpłynął dopiero wczoraj, to powaga sprawy wskazuje na to, że powinniśmy się z tym zająć i przeanalizować. Te kwestie będziemy podejmować na kolejnych posiedzeniach (…) i będziemy zajmować opinię w przedmiocie skuteczności tego wniosku” – powiedział Gawlik.

Dodał, że komisja zajmie się kwestiami wniosku dot. prezesa NBP "w najbliższym możliwym terminie”.

Marszałek Sejmu kieruje wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP do komisji

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek, że chce zwrócić wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP do grupy wnioskodawców celem uzupełnienia, ale najpierw Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej powinna wydać opinię w tej sprawie.

Wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu z oskarżeniami o naruszenie prawa

W marcu grupa posłów koalicji rządowej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów. Zawiera on osiem zarzutów. Glapińskiemu zarzuca się m.in., że w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania dopuścił się naruszenia Konstytucji RP i ustaw. (PAP Biznes)