Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej strukturę kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, to główny punkt posiedzenia Sejmu, który zostanie rozpatrzony w środę po południu.

Projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa przewiduje włączenie w proces kierowania obroną państwa marszałków Sejmu i Senatu. Zakłada przekształcenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego w RSZ w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, któremu będą podlegać odtworzone dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i WOT).

Projekt został wniesiony do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu ub. r. Ponieważ izba nie zajęła się nim przed wyborami, projekt wymagał ponownego złożenia w nowej kadencji.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda podkreślił we wtorek w Rydze, że ustawa zawiera rozwiązania mające wzmocnić przepisy dotyczące użycia broni przez wojsko. „Prace nad tymi projektami mają rozpocząć się w Sejmie w tym tygodniu i ufamy, że będą one odpowiedzią na obecne potrzeby, dając żołnierzom bezpieczniejsze i jaśniejsze możliwości użycia broni w przypadku zagrożenia” – dodał. Podkreślił również, że nowe przepisy będą regulować wiele innych kwestii, wynikających z konieczności obrony polskich granic i szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Przewodnictwo Polski w Radzie UE

Środowe obrady Sejmu rozpoczną się od debaty nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r. Celem projektu jest wdrożenie szczególnych rozwiązań, ograniczonych czasowo, które mają wzmocnić bezpieczeństwo podczas przebiegu najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w Polsce w czasie trwania prezydencji. Przepisy mają obowiązywać do 30 września 2025 r.

Posłowie będą kontynuowali prace nad projektem autorstwa KO nowelizacji Kodeksu wyborczego. Rozszerza on uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą; w wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować jedynie wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, korespondencyjnie mogą głosować osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Walka z flipperami na rynku nieruchomości

W środę Sejm rozpocznie też prace nad poselskim projektem noweli ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma zniechęcić tzw. flipperów do spekulacji nieruchomościami. Projekt przewiduje - jak poinformowali wnioskodawcy - zmianę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która obecnie wynosi 2 proc. w przypadku zbycia nieruchomości. Lewica chce, żeby podatek wzrósł do 10 proc., gdy mieszkanie jest sprzedawane upływem roku od jego zakupu. Stawka PCC dla osób sprzedających mieszkanie przed upływem dwóch lat od zakupu miałaby wynosić 6 proc., a przed upływem trzech lat - 4 proc. Projekt tzw. ustawy antyflipperskiej złożyła Lewica, a został przygotowany wspólnie z warszawskim ruchem Miasto Jest Nasze.

W czwartek posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Chodzi o projekt Polski2050, który przewiduje wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022 powstała z inicjatywy PiS. 30 sierpnia 2023 r. Sejm wybrał jej członków, a 29 listopada – już w nowej kadencji – zaprezentowała ona "raport cząstkowy" i przedstawiła rekomendacje, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa w związku z uznaniem w latach 2010-2014 r. rosyjskiej FSB za służbę partnerską. Tego samego dnia Sejm odwołał członków komisji.

Posłowie rozpoczną też prac nad dwoma rządowymi projektami ustaw: nad Prawem komunikacji elektronicznej oraz Przepisami wprowadzającymi Prawo komunikacji elektronicznej.

W piątek Sejm ma w bloku głosowań, uzupełnić składy sejmowych komisji śledczych ds. "wyborów kopertowych" i "afery wizowej". (PAP)

Transmisja z obrad Sejmu 12 czerwca: