Przepisy regulujące wjazd cudzoziemców na terytorium Czech są restrykcyjne i m.in. uniemożliwiają wjazd osobom, które nie mają formalnych związków z obywatelami tego kraju.

Od poniedziałku ta sytuacja się zmieni w odniesieniu przede wszystkim do obywateli państw spoza UE, ale posiadających umowy o ruchu bezwizowym. Ministerstwo spraw zagranicznych, które starało się o wprowadzenie ułatwień, w komunikacie prasowym poinformowało, że inspirowało się rozwiązaniami stosowanymi przez Austrię lub Danię.

„Potrzebne będzie oświadczenie, w którym potwierdzony zostanie długotrwały związek (osoby w Czechach i osoby z kraju trzeciego, chcącej się z nią spotkać - PAP), oraz zobowiązanie do przejęcia za partnera zobowiązań porównywalnych do tych w parach małżeńskich” – wyjaśnił minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek.

Oświadczenie, którego wzór można znaleźć na stronach resortu, musi być uzupełnione odpowiednimi dokumentami, np. poświadczeniem wspólnego rachunku bankowego, umową najmu mieszkania lub aktem urodzenia wspólnego dziecka.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/ akl/