Lifelong learning

Idea kształcenia przez całe życie jest jednym z wyzwań współczesnego świata. Dotyczy ona nie tylko wspinania się po kolejnych szczeblach edukacji formalnej (szkoła podstawowa, liceum, studia itd.), ale również samodzielnego zdobywania wiedzy. Korzyści płynące z samorozwoju, takie jak podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku pracy czy możliwość szybkiego przebranżowienia, wydają się oczywiste, ale nie są jedynymi. To także np. lepsze samopoczucie, większa pewność siebie oraz kształtowanie charakteru.

Reklama

– Od października uczestniczę w kursie języka rosyjskiego. Zdecydowałam się na to, ponieważ kiedyś uczyłam się tego języka i pomyślałam, że jego znajomość to kapitał, który może jeszcze zaprocentować – mówi Kalina Olejniczak, dziennikarka, która uczestniczy w projekcie „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” finansowanym z POWER. – Uważam, że ważne jest uczenie się w każdym wieku i rozwijanie swoich kompetencji w dziedzinach, które niekoniecznie muszą potem przynieść korzyści w postaci pieniędzy czy zdobycia kolejnego szczebla kariery. Tak długo, jak chcesz się czegoś uczyć, tak długo zachowujesz chłonny umysł, otwartość na świat. I dla mnie ta perspektywa jest ważniejsza – dodaje.

Pożyczki na kształcenie

Realizowany przez UAM projekt nie jest jedyną formą wsparcia unijnego w ciągłym podnoszeniu kompetencji. Pomocne są także nieoprocentowane pożyczki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób w różnym wieku. W ramach dwóch projektów z pożyczek na kształcenie skorzystało blisko 7,5 tys. osób, a łączna wartość środków, które przyznano, wyniosła aż 92,5 mln zł.

Aby skorzystać z pożyczki, warto śledzić strony projektów, na których kolejne nabory ogłoszone zostaną na początku 2022 r. Warto się spieszyć, ponieważ środki przydzielane w ramach naborów rozchodzą się błyskawiczne, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. O finansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby pracujące, samozatrudnione, a także niepracujące. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 planowana jest kontynuacja tego typu wsparcia.

Kliknij „czytaj więcej” i dowiedz się więcej o Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Jan Bugdalski