- Bez względu na to, jak ten świat przyszłości, zawodowy świat, świat profesji, świat przemysłu będzie wyglądać, wszyscy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy przede wszystkim będą musieli umieć współpracować w grupie, nie tylko międzynarodowej, ale i interdyscyplinarnej. Będą musieli umieć się porozumiewać nie tylko na poziomie werbalnym w języku ojczystym, ale również w języku obcym oraz interdyscyplinarnie. Będą musieli również umieć porozumiewać się z maszynami - mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas światowego Forum Ekonomicznego Davos 2023 w studiu Dziennika Gazety Prawnej.

- Mówimy więc o rozwoju kompetencji społecznych, czyli współpracy, nawiązywania kontaktów, umiejętności porozumiewania się na różnych poziomach. Ponieważ wchodzimy w cyfrowy świat i będziemy mieli do czynienia z wieloma danymi, trzeba umieć je przeprocesować. Trzeba je umieć zanalizować, czyli wykorzystać umiejętności kognitywne takie jak: kreatywne myślenie, analizowanie, procesowanie. Ważne będą również umiejętności cyfrowe. Od tego nie uciekniemy - podkreśla nasz rozmówca.