W dłuższej jednak perspektywie to odnawialne źródła energii zdominują niemiecki miks energetyczny, uważają eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Jak pokazuje poniższa infografika, obecnie globalne wykorzystanie węgla do produkcji energii elektrycznej przewyższa zużycie energii ze źródeł odnawialnych o 8 punktów procentowych. Przewiduje się, że do 2027 roku sytuacja się odwróci, a odnawialne źródła energii będą stanowić 38 procent światowej produkcji energii elektrycznej w porównaniu do 30 procent z węgla.

Z raportu MAE, opublikowanego po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wynika, że wojna spowodowała wzrost świadomości jakie „korzyści płyną z energii odnawialnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego”. Dlatego wiele krajów wprowadza krótkoterminowe rozwiązania z konieczności koncentrujących się na węglu lub energetyce jądrowej, a „wysokie ceny paliw kopalnych i energii elektrycznej” stały się dodatkowo czynnikiem napędzającym zmiany, o których mowa w raporcie. Dzięki temu „technologie energetyki odnawialnej są znacznie bardziej atrakcyjne ekonomicznie”, a przyszłość wygląda bardziej niskoemisyjnie i ekologicznie.