Jak ocenił podczas konferencji Gowin, wzrost zgłoszeń patentowych jest miarą "polskiej odporności na pandemię".

Dodał, że wynika to nie tylko z pracowitości pracowników i dobrze przemyślanych rządowych programów pomocowych, ale też z tego, że "mamy kreatywnych przedsiębiorców, naukowców, innowatorów, technologów, inżynierów".

"Nauka, badania, innowacje wspierane przez silny system patentowy jaki mamy w Polsce są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek - m.in. po to, (...) żeby jak najmocniej wesprzeć proces ożywienia gospodarczego" - powiedział Gowin.

Wicepremier zaznaczył, że "urzędy patentowe w Unii Europejskiej odnotowały wyraźny spadek liczby patentów". Zauważył, że w Polsce w 2020 r. liczba zgłoszeń patentowych wzrosła.

Reklama

Przypomniał, że MRPiT realizuje szereg działań, które wspierają naszych wynalazców. Wymienił m.in. ulgi podatkowe na badania i rozwój, integrację instytutów badawczych w Sieć Badawczą Łukasiewicz czy ulgę IP Box.

"Interesuje nas nie innowacja dla samej innowacji, ale taka, która znajduje zastosowanie gospodarcze albo społeczne" - stwierdził. Poinformował, że w MRPiT przygotowano Plan dla Pracy i Rozwoju. "Kompleksowy, konkretny program odbudowy gospodarki po pandemii" - wyjaśnił. Wskazał też m.in. na przygotowywaną we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i naukowców Nową Politykę Przemysłową.

"Tak samo przygotowujemy Nową Politykę Eksportową Polski, bo gospodarka rozwija się wtedy, i wartość dodana jest największa wtedy, gdy gospodarka eksportuje jak najwięcej" - podkreślił.