"Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Poland postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 zł podzielić w następujący sposób:

a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 zł na jedną akcję)

Reklama

b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze mają również ustalić dzień dywidendy na 4 czerwca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2021 r.

W końcu marca br. Asseco Poland podało, że rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 3,11 zł na jedną akcję z zysku za 2020 rok.

W maju 2020 r. akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 zł tj. 3,01 zł na akcję z zysku za 2019 rok, zaś rok wcześniej o wypłacie 254,81 mln zł z zysku za 2018 rok, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)