Restrykcje na czwartym poziomie przypominają te, które obowiązywały w czasie lockdownu w Anglii w listopadzie, tzn. opuszczanie domów będzie możliwe tylko z uzasadnionych powodów, zamknięte będą sklepy z wyjątkiem sprzedających niezbędne towary, a spotykanie się z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego ograniczone zostanie do jednej osoby.

Johnson ogłosił też znaczące ograniczenie planowanego poluzowania restrykcji na okres Bożego Narodzenia. Na obszarach na poziomach od 1 do 3 spotkania trzech gospodarstw domowych będą możliwe tylko w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, a nie przez pięć dni, jak planowano.