Na mocy przepisów, wprowadzonych na czas do 30 kwietnia i przedłużonych obecnie do 12 maja, osoby przyjeżdżające do Włoch z państw Unii Europejskiej mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy oraz poddania się pięciodniowej kwarantannie.

Po jej zakończeniu należy wykonać następny test.