"Powiedziałbym, że z 80 krajów AMC (ang. Advance Market Commitment - kwalifikujących się do uzyskania szczepionek przeciwko Covid-19 w ramach zobowiązania do zakupu z wyprzedzeniem - PAP) co najmniej ponad połowa nie ma wystarczającej liczby szczepionek, aby móc obecnie kontynuować swoje programy szczepień" - ocenił starszy doradca WHO Bruce Aylward.

Odniósł się do wcześniejszych zobowiązań krajów-dawców w ramach Covax do zakupu szczepionek z wyprzedzeniem na rzecz krajów o niskich i średnich dochodach, mówiąc, że rzeczywista część była prawdopodobnie "znacznie wyższa". Niektóre z nich całkowicie się skończyły - dodał.

Niedobory, spowodowane częściowo przez opóźnienia w produkcji i zakłócenia dostaw w Indiach, pojawiły się w sytuacji, gdy zakażenia i zgony rosną w całej Afryce jako część trzeciej fali zakażeń koronawirusem.