Badanie WHO zostało przeprowadzone z udziałem 15 500 osób z wirusem HIV i hospitalizowanych z powodu Covid-19 w 24 krajach. U ponad jednej trzeciej z nich choroba miała ciężki lub bardzo ciężki przebieg. Średnia wieku badanych wyniosła 45 i pół roku, a 92 proc. pacjentów przed hospitalizacją było objętych terapią antyretrowirusową na HIV. U jednej trzeciej badanych zarejestrowano ciężki, bądź krytyczny przebieg Covid-19, a 23 proc. wszystkich pacjentów zmarło w szpitalu.

"Badanie podkreśla, jak ważne jest włączenie ludzi żyjących z HIV do grup priorytetowych, jeśli chodzi o dostęp do szczepień przeciw Covid-19" - zaznacza przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. AIDS (International AIDS Society - IAS) Adeeba Kamarulzaman.

"Społeczność międzynarodowa musi robić więcej, by zapewnić państwom ciężko dotkniętym HIV natychmiastowy dostęp do szczepionek przeciw Covid-19. Jest nie do przyjęcia, że mniej niż 3 proc. populacji Afryki otrzymało pierwszą dawkę preparatu, a mniej niż 1,5 proc. jest w pełni zaszczepiona" - wskazuje.

Według danych Wspólnego Programu ONZ ds. Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS) w 2020 roku na świecie żyło 37,6 mln osób z wirusem HIV, z czego 27,4 mln było objętych terapią antyretrowirusową. Terapia ta stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza hamuje postęp choroby. W efekcie osoby z HIV mogą normalnie pracować, zakładać rodziny, mieć zdrowe dzieci i żyć tak samo długo jak osoby niezakażone.

Reklama