Jak podał UOKiK, przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland, Comarch Healthcare i Bestprojects miały związek z postępowaniem wyjaśniającym, które wszczął prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Z informacji Urzędu wynika, że firmy te wspólnie z innymi podmiotami mogły zawrzeć zmowę przetargową. Chodzi o przetargi na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia.

"Podejrzewamy, że mogło dojść do niedozwolonych ustaleń dotyczących podziału rynku oraz zmowy przetargowej. Zdecydowałem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i przeszukaniach w siedzibach podmiotów, które mogą być zaangażowane w praktyki ograniczające konkurencję. Przeszukania zostały dokonane po uzyskaniu zgody sądu i przy wsparciu policji. Obecnie analizujemy zebrany materiał, który ma znaczącą wartość dowodową" – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.

Reklama

Urząd zaznaczył, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Jak wskazał UOKiK, sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę uniknięcia kary pieniężnej lub jej obniżenia. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK jako „świadek koronny” oraz w razie dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Comarch Healthcare ws. postępowania UOKiK: Udostępniliśmy wszelkie potrzebne dokumenty

Zarząd Comarch Healthcare podkreślił w przesłanym PAP oświadczeniu, że prowadzone przez UOKiK postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie toczy się przeciwko spółce. "W trakcie postępowania spółka udostępniła kontrolerom UOKiK wszelkie potrzebne dokumenty i informacje oraz zadeklarowała pełną gotowość do współpracy w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy" - podkreślono.

Jednocześnie zapewniono, że spółka w swojej działalności zawsze respektuje przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Asseco Poland zadeklarowała gotowość współpracy z przedstawicielami UOKiK

"Od początku spółka zadeklarowała pełną gotowość współpracy z przedstawicielami Urzędu prowadzącymi to postępowanie w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy" - stwierdziła Asseco Poland w oświadczeniu przesłanym w środę PAP. Dodano, że spółka udostępniła kontrolerom UOKiK "wszelkie potrzebne dokumenty, informacje oraz udzieliła wszelkich wyjaśnień".

"Oświadczamy, iż postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie toczy się przeciwko Asseco Poland. W pełni szanujemy prawo i obowiązek UOKiK do prowadzenia postępowań wobec przedsiębiorców, których podejrzewa się lub na których został złożony donos o działania mogące ograniczać konkurencję" - wskazano. Zarząd podkreślił, że spółka w swojej działalności "zawsze przestrzega przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów".

"Wszelkie pytania dotyczące tej sprawy prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu, jako organu właściwego dla prowadzonego postepowania wyjaśniającego" - podsumowała spółka.

Według UOKiK, jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.