"W przypadku naszej własnej prognozy, bo również tutaj w Ministerstwie Zdrowia pracujemy nad modelowaniem zjawisk pandemicznych, to szczyt zakażeń na tę chwilę przewidujemy na połowę lutego i ten szczyt to jest około 60 tys. zakażeń dziennie" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Prognozy ośrodków z którymi współpracuje Ministerstwo Zdrowia wskazują, że zachorowań może być więcej. Według ośrodka MOCOS - polsko-niemieckiego hubu prognoz COVID-1, szczyt zachorowań przypadnie na koniec stycznia, kiedy to można spodziewać się 120 tys. nowych zakażęń dziennie. Prognoza ta – jak powiedział Niedzielski - została przedstawiona 5 stycznia 2022r.

Z kolei ośrodek ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił dwa warianty prognoz. W zależności od wariantu w szczycie tej fali spodziewać się można od 100 do 140 tys. zachorowań. I szczyt ten pojawi się albo w połowie lutego, albo na początku marca.

Niedzielski podkreślił, że "kluczowym elementem, który może pomóc w opanowaniu i poradzeniu sobie z tym ryzykiem bardzo wysokich zakażeń" jest projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który został złożony w Sejmie w połowie grudnia ub. roku.

Reklama

Minister poinformował, że podczas prowadzonych w weekend rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim otrzymał zapewnienie, że projekt ustawy, która znajduje się w Sejmie będzie daje procedowany i będzie poddany drugiemu czytaniu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 wprowadza możliwość wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie określa, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika (niezależnie od formy zatrudnienia) informacji o negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego nie wcześniej niż w ciągu 48 godzin), informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Projekt zakłada, że kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na jego pracowników oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym podmiotem, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.