"Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. […] W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 30 września 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego " - czytamy w wykazie.

Oznacza to, że projektowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach. Obecne przepisy obowiązują do 31 sierpnia br.

(ISBnews)