Według danych OECD w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych popełniło samobójstwo średnio 14 osób na 100 tys. mieszkańców (wskaźnik 14,1). Jednak nie jest to najwyższy wskaźnik samobójców, bo w kilku krajach liczby te są jeszcze wyższe. Wśród państw ujętych w zestawieniu OECD najgorzej jest w Korei Południowej (24,1). Kolejne są dwa państwa europejskie, Litwa i Słowenia, dla których wskaźnik wynosił odpowiednio 18,5 i 15,7. Za nimi znalazł się następny kraj azjatycki: Japonia ze wskaźnikiem 15,4 wyprzedziła Węgry (14,8) i wcześniej wspomniane USA.

Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa

Chociaż istnieją znaczne różnice między krajami, to jeden element łączy wszystkie kraje na świecie. We wszystkich krajach ujętych w zestawieniu OECD odsetek mężczyzn odbierających sobie życie jest wyższy niż w przypadku kobiet.

Reklama

Najwyższy wskaźnik samobójstw wśród mężczyzn (spośród krajów przekazujących dane) zanotowano Korei Południowej i na Litwie. W tych dwóch krajach wskaźnik wyniósł odpowiednio 34,9 i 33,1 przypadków na 100 000 mieszkańców. W przypadku kobiet wskaźnik kształtował się odpowiednio na poziomach 14,9 i 7,1.

W przypadku kobiet najwyższe wskaźniki miały Korea Południowa i Japonia (9,8). Litwa znalazła się na trzeciej pozycji.

Wskaźnik samobójstw w Polsce

Polska ze wskaźnikiem na poziomie 11,5 samobójstw na 100 tys. mieszkańców plasuje się na 13. pozycji w zestawieniu 38. państw OECD. Podobnie jak we wszystkich innych krajach także w Polsce mężczyźni dużo częściej niż kobiety popełniają samobójstwa. Na 100 tys. Polaków płci męskiej średnio nieco ponad 21 (wskaźnik 21,1) skutecznie targnęło się na swoje życie, co plasuje nas na 10. pozycji wśród 38. ujętych w zestawieniu państw. Natomiast w przypadku kobiet wskaźniki wynosił tylko 2,9, co było 24. wynikiem w całym zestawieniu.