Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Capital Park odnotował 24,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 57,5 mln zł wobec 79,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 60,04 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 53,98 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 12,89 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.
"Portfel grupy obejmuje łączną obecną i planowaną powierzchnię około 270 tys. m2, z czego powierzchnia nieruchomości ukończonych wynosi 167 tys. m2, w budowie około 28 tys. m2 a planowanych – 76 tys. m2" - czytamy w raporcie.
"Na koniec I półrocza 2017 r. udział gotowych projektów według ich wartości w portfelu nieruchomości grupy wyniósł 81% a poziom ten będzie rósł wraz z oddaniem inwestycji Neptun House w Gdańsku oraz ArtN. Oznacza to, że przekształcamy portfel z pierwotnie dużym udziałem gruntów w portfel ukończonych nieruchomości, które generują stabilne przepływy środków pieniężnych" - czytamy również.
Grupa Capital Park jest doświadczoną firmą inwestycyjną i aktywnym deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku. W skład portfela Grupy Capital Park wchodzą takie projekty jak: największy ekologiczny budynek biurowy w Warszawie – Eurocentrum Office Complex, wielofunkcyjny projekt Royal Wilanów, czy ArtN – wyjątkowa, postindustrialna przestrzeń w sercu stolicy. Spółka jest gotowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2013 roku.
(ISBnews)