Przedmiotem umowy jest "budowa łącznika komunikacyjnego nr 3 pomiędzy dwiema istniejącymi halami nr 22 i 23 z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmującą instalacje elektryczne i teletechniczne, wentylacje i grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz utwardzenie terenu w kompleksie centrum logistycznego zamawiającego [...] w miejscowości Swobodnia, gm. Zakroczym (inwestycja 1) oraz rozbudowa kompleksu hal magazynowych o halę magazynową nr 4, łącznik nr 2, wiatę i towarzyszącą infrastrukturę techniczną (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz utwardzenia) przebudowie istniejących hal nr 22, 23 i łącznika nr 1 w kompleksie centrum logistycznego zamawiającego [...] w miejscowości Swobodnia, gm. Zakroczym (inwestycja 2) zlokalizowanych w podstrefie Zakroczym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie realizacji umowy ustalono na 31 sierpnia 2017 r., podano również.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Awbudu sięgnęły 243 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)