Poniżej szczegóły:

V 2020
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 15 012 -27,1 10,0
Mieszkania oddane do użytkowania 16 48 10,1 20,1
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 19 338 -28,3 15,4
I-V 2020
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 81 202 -15,8
Mieszkania oddane do użytkowania 79 832 -0,3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 95 508 -16,1

(PAP Biznes)

map/ asa/