Zmianę potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wczoraj zgodził się na nią rząd, przyjmując projekt dużej nowelizacji trzech ustaw o podatku dochodowym.
Zryczałtowany podatek wyniesie – tak jak dziś przy najmie prywatnym – 8,5 proc. przychodów i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł
Planowana zmiana to dobra wiadomość dla podatników, którzy nie ponoszą dużych kosztów przy wynajmowaniu licznych mieszkań, domów czy lokali użytkowych. Stosując ryczałt, nie można co prawda odliczyć wydatków (podatek płaci się od przychodu), ale w zamian odpowiednio niższa jest jego stawka. W efekcie podatnikom może się bardziej opłacać uiszczać 8,5 proc. od przychodów (i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) niż PIT na ogólnych zasadach (czyli według skali: 17 proc. i 32 proc.) lub według liniowej stawki 19 proc.
Zmiana położy także kres licznym wątpliwościom, czy wynajem jest jeszcze prywatny, czy już w ramach działalności gospodarczej. Dziś jest to główną przyczyną sporów z fiskusem o tę formę opodatkowania. Z reguły podatnicy usiłują uzasadnić, że wynajmują swój majątek prywatnie, a nie w ramach biznesu.
Reklama
– Po zmianie, niezależnie od tego, czy przychody z najmu zostaną przyporządkowane do źródła „najem prywatny”, czy do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (jako najem składników majątku związanych z tą działalnością), do obu rodzajów przychodów będzie miała zastosowanie taka sama stawka ryczałtu – tłumaczy Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP.
Z odpowiedzi MF na pytanie DGP wynika ponadto, że ryczałtem według dwóch stawek (8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) będzie opodatkowana większość przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem.
Skorzystają na tym całkiem spore firmy. Przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji zakłada bowiem aż ośmiokrotne podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z tej uproszczonej formy opodatkowania – z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Najem w ramach biznesu również z ryczałtem

Od 2021 r. zryczałtowany podatek w wysokości 8,5 proc. przychodów (i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) zapłacą nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

To duża korzyść dla podatników, którzy nie ponoszą istotnych ciężarów przy wynajmowaniu licznych mieszkań, domów czy lokali użytkowych. Co prawda nie odliczą kosztów, a więc zapłacą podatek od przychodu, ale w efekcie może im się to bardziej opłacać niż regulować PIT na ogólnych zasadach (czyli według skali: 17 proc. i 32 proc.) lub według liniowej stawki 19 proc.
Gdyby obecne zasady bardziej im się opłacały, nie wchodziliby dziś w liczne spory z fiskusem o to, czy najem, którym się zajmują, jest jeszcze prywatny, czy już w ramach działalności gospodarczej. Jest więc szansa, że od 2021 r. takich kontrowersji nie będzie.

Dwie nowości

Zmiana jest zawarta w projekcie nowelizacji ustaw: o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz innych ustaw. Wczoraj projekt przyjął rząd i skierował do Sejmu.
Dziś ryczałt ewidencjonowany płacą tylko ci, którzy wynajmują nieruchomości w ramach zarządu majątkiem prywatnym
Zakłada on znaczne poszerzenie grona podatników, którzy będą mogli stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Po pierwsze dlatego, że limit przychodów umożliwiających stosowanie tej uproszczonej formy zwiększy się ośmiokrotnie, tj. z 250 tys. euro do 2 mln euro.
Po drugie, będą mogli go stosować przedsiębiorcy prowadzący te rodzaje działalności, które obecnie są wyłączone z ryczałtu (zlikwidowany zostanie załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku). Wśród nich są m.in. usługi związane z najmem.

Odpowiedź MF

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz ramka). Wynika z niej, że ryczałtem według dwóch stawek (8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) będzie opodatkowana większość przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem.
Resort potwierdził, że na podstawie projektowanego art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku stawki 8,5 proc. oraz 12,5 proc. będzie można stosować do:
 • przychodów z tzw. najmu prywatnego,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody są również zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
(PKWiU 68.20.1).

Tylko prywatny

Dziś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacą tylko ci, którzy wynajmują swoje nieruchomości prywatnie (w ramach zarządu majątkiem prywatnym).
Problem polega na tym, że nigdzie w przepisach nie zostało zdefiniowane, kiedy najem jest prywatny, a kiedy w ramach działalności gospodarczej. Szczególnie dotkliwie odczuwają go ci, którzy wynajmują więcej niż jedną czy dwie nieruchomości.
Fiskus zwraca bowiem uwagę na rozmiar takiego przedsięwzięcia, powtarzalność i zarobkowy charakter, a także sposób jego organizacji. Na tej podstawie wielokrotnie stwierdzał, że podatnik działa jak przedsiębiorca i powinien rozliczać się jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. Żądał więc wyższego podatku.
– Co więcej, również dotychczasowe rozbudowane orzecznictwo nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy się najem prywatny, a rozpoczyna się działalność gospodarcza – podkreśla Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP.
Uważa zatem, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany rozwiążą ten problem.
– Niezależnie od tego, czy przychody z najmu zostaną przyporządkowane do źródła „najem prywatny”, czy do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (jako najem składników majątku związanych z tą działalnością), do obu rodzajów przychodów będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5 proc. przychodów oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł – twierdzi Rafał Sidorowicz.

Skąd wątpliwości

Pytanie do Ministerstwa Finansów zadaliśmy wskutek niejasnych zapisów w projekcie nowelizacji. W samej bowiem ustawie o zryczałtowanym podatku pozostałby bez zmian art. 1 pkt 2. Nadal więc byłoby zastrzeżenie, że ustawa reguluje opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze „jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.
Czy można/będzie można zastosować ryczałt przychodów ewidencjonowanych
tak jest tak będzie
Najem prywatny TAK TAK
Najem w ramach działalności gospodarczej NIE TAK
Podstawa prawna w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.) Art. 1 ust. 2 – ustawa reguluje opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu (…) „jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”. Art. 1 ust. 2 pozostanie bez zmian
Art. 2 ust. 1a: „Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu (…). jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Art. 2 ust. 1a „Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT wskazuje jako źródło przychodów najem „z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.
Załącznik nr 2 do ustawy wymieniający usługi wyłączone z ryczałtu, w tym pod poz. 28 – wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU 68.20.1). Wyłączeniu nie podlega najem prywatny. Uchylony zostanie załącznik nr 2 wymieniający usługi wyłączone z ryczałtu.
Art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) będzie mówił: o stawce 8,5-proc. (i 12,5-proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT. W art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT mowa jest o uznaniu za działalność gospodarczą przychodów z najmu (…) składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Co więcej, podobny wniosek płynie z obecnego i planowanego brzmienia art. 2 ust. 1a ustawy. Po zmianie przepis ten miałby odwoływać się do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, w którym jest mowa o najmie (podnajmie, dzierżawie, poddzierżawie oraz innych umowach o podobnym charakterze), „z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.
Powstała więc wątpliwość, jak rozumieć oba te przepisy, skoro jednocześnie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy mówiłby o 8,5-proc. ryczałcie (i 12,5-proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT. W tym przepisie z kolei jest mowa o uznaniu za działalność gospodarczą przychodów z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (tak samo podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze).
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wskazane przepisy wzajemnie się wykluczają. Odpowiedź MF rozwiewa te wątpliwości. ©℗
Odpowiedź MF na pytanie DGP (fragment)
„Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma wynosić 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, między innymi, z tytułu:
 • przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, czyli przychodów z tytułu tzw. najmu prywatnego,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody, obok przychodów z podstawowej działalności gospodarczej określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
 • (PKWiU 68.20.1),
 • wynajmu i dzierżawy: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.
 • Pozostałe usługi najmu, dzierżawy, zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a które nie zostały wymienione w powołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy, zgodnie z tym projektem opodatkowane będą według stawki 8,5 proc.”. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez rząd