GUS w poniedziałek opublikował opracowania dotyczące budownictwa mieszkaniowego za styczeń i luty 2022 r. oraz dynamiki produkcji budowlano-montażowej w lutym br.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS odnośnie budownictwa mieszkaniowego, w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku oddano do użytkowania nieznacznie mniej mieszkań niż przed rokiem - 33,7 tys., co oznacza spadek o 0,1 proc. wobec analogicznego okresu 2021 roku.

Wyjaśniono, że deweloperzy przekazali do eksploatacji 18,2 tys. mieszkań – o 6,5 proc. mniej niż w 2021 r. Więcej mieszkań oddali za to inwestorzy indywidualni – 14,9 tys. (o 7,8 proc. więcej). W ramach tych dwóch form budownictwa wybudowano łącznie 98 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W przypadku pozostałych form budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano 677 mieszkań wobec 530 przed rokiem.

GUS przekazał, że oddana do użytkowania powierzchnia użytkowa mieszkań była wyższa niż przed rokiem o 2,1 proc. (3,3 mln m kw.), a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 98 m kw.

Reklama

Urząd dodał, że w styczniu i lutym br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 47,7 tys. mieszkań - o 5,8 proc. mniej niż w 2021 roku. Najwięcej pozwoleń na budowę otrzymali deweloperzy (33,1 tys., spadek o 0,7 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (14,2 tys., spadek o 16,2 proc.).

Poinformowano ponadto, że od początku roku do końca lutego rozpoczęto budowę 29,7 tys. mieszkań, o 11,6 proc. mniej niż przed rokiem. W przypadku deweloperów było to 18,7 tys. mieszkań (o 16,4 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 10,6 tys. (o 3,7 proc. więcej). W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 444 mieszkań (wobec 1 053 w roku poprzednim).

GUS wyjaśnił, że według szacunków na koniec lutego 2022 roku w budowie było 867 tys. mieszkań, czyli o 4,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Odnośnie produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) urząd przekazał, że była ona w lutym wyższa o 21,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przed rokiem odnotowano spadek o 16,9 proc. Miesiąc do miesiąca produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,8 proc. (przed rokiem był to wzrost o 5,5 proc.).

Urząd statystyczny wyjaśnił, że sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, zwiększyła się rok do roku we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków - o 38,7 proc., w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 22,2 proc., zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,9 proc.

GUS dodał, że w stosunku do stycznia bieżącego roku, zaobserwowano wzrost wartości prac budowlano-montażowych wśród przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 17,2 proc., a także w jednostkach zajmujących się budową budynków o 2,6 proc.

Urząd wskazał, że w dwóch pierwszych miesiącach br. zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku wystąpiło w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków (o 35,8 proc.), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 16,4 proc.) oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,3 proc.).

"Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym - o 13,8 proc., jak i remontowym – o 32,5 proc. (przed rokiem spadek odpowiednio o 21,9 proc. oraz 7,7 proc.). W okresie styczeń-luty 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 11,6 proc. oraz remontowych o 27,8 proc. wobec spadków analogicznych prac o 17,8 proc. i 4,2 proc. w 2021 roku" - poinformowano.

Dodano, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. oraz o 6 proc. niższym w porównaniu ze styczniem 2022 roku.