Dotacje w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego mają sięgnąć ponad 1,65 mld zł, a bezzwrotne dopłaty mogą pokryć nawet 80% kosztów inwestycji, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

"Rośnie liczba wniosków o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. Skokowo wzrosła liczba przyznanych dotacji bezzwrotnych oraz rozpoczętych i zakończonych budów. Z satysfakcją mogę dziś ogłosić, że lista inwestycji, które zostaną zrealizowane z pomocą państwa, znów się wydłuża, a budżet programu wynosi aż 1,65 mld zł" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat zakłada wzrost liczby lokali mieszkalnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest minister rozwoju i technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki rządowym środkom powstanie 573 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych.

Reklama

Lokalna polityka mieszkaniowa z rządowymi dotacjami

W 2021 roku w życie wszedł tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80%).

W 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany. To m.in.:

- możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20%, co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót.

- środki dla gmin przed startem budowy.

W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki wprowadzonym zmianom gminy w całym kraju otrzymały finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań. Utworzono również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,1 mld zł.

Dla porównania w 2014 r. wpłynęło jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zgłoszono 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

Zamiast kredytu

"Dostępność kredytów mieszkaniowych dla osób o średnich i niskich dochodach jest coraz niższa. Podobnie jak możliwości wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym. Budowa czynszówek ze środków publicznych to jeden ze sposobów na trudniejsze czasy na rynku nieruchomości" - podkreślił Buda.

Dotychczas w ramach programu wypłacono dotacje na kwotę ponad 3,47 mld zł. W tym czasie, dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało:

- 26,3 tys. lokali komunalnych,

- 41 mieszkań chronionych,

- 88 lokali komunalnych dla powodzian,

- 878 miejsc w domach dla osób bezdomnych,

- 532 miejsca w noclegowniach i ogrzewalniach.

(ISBnews)