Obecnie najpewniej na rynku pracy czują się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski – tam tylko 6 proc. badanych boi się utraty pracy. Utraty miejsca zatrudniania najbardziej obawiają się mieszkańcy wschodniej części kraju – 15,6 proc. badanych. To niewiele więcej niż w centrum, gdzie odsetek ten wynosi 14,2 proc.

– Podział na Polskę A i B coraz bardziej się zaciera. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko obawy o zatrudnienie, to regiony wschodnie wciąż odstają od reszty kraju. Jeśli jednak przeanalizujemy presję płacową, okazuje się, że we wschodniej części kraju jest ona naprawdę wysoka, bo aż 55,2 proc. badanych oczekuje tam w najbliższym czasie podwyżki. Wyższy wynik jest tylko w trzech województwach – zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim – komentuje Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.

Podkreśla, że równocześnie ponad połowa osób we wschodniej Polsce uważa, że nową pracę znajdzie w miesiąc i jest to wynik znacznie lepszy niż w zachodniej części kraju.

– To pokazuje, że poprawa koniunktury na rynku pracy zaczyna dotyczyć coraz większych obszarów kraju, a dotychczasowe różnice regionalne stają się coraz mniejsze i nie są już tak jednoznaczne, jak jeszcze 2-3 lata temu – mówi Maciej Witucki.

Z badania wynika, że najwięcej miejsc pracy w najbliższych miesiącach będzie powstawało w Polsce południowej. W województwach małopolskim i śląskim ponad połowa firm planuje rekrutacje. Co może cieszyć kandydatów, w tym regionie 13 proc. pracodawców planuje wzrosty wynagrodzeń.

Reklama

Na mapie Polski coraz wyraźniej widać jednak regiony, w których notowane są wzmożone problemy rekrutacyjne. Niemal ¾ przedsiębiorców z południowo-zachodniej części kraju nie może znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy, co powoduje, że w tym regionie obecni pracownicy są najbardziej spokojni o swoje zatrudnienie.

Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz w Work Service S.A., mówi, że deklarację podniesienia wynagrodzeń składają firmy z północy i południa kraju. W tych regionach ponad połowa firm miała w ostatnim czasie problemy ze znalezieniem kandydatów i tam przedsiębiorcy najczęściej deklarują podniesienie poziomów wynagrodzeń – odpowiednio 17 proc. i 13 proc. badanych.

Dane prezentowane w ramach „Barometru Rynku Pracy VIII” zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown S.A.

Źródło nieznane