Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,4 proc. wobec 12,5 proc. rok wcześniej. Z kolei stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) osiągnęła w III kw. 2012 roku 9,9 proc.

Wyliczana przez Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie ub.r. w Polsce 10,6 proc., zaś średnia unijna (dla 27 członków UE) to 10,7 proc. (a średnia dla krajów strefy euro - 11,8 proc.).

>>> Czytaj też: Czarne chmury nad polskim rynkiem pracy. Będzie więcej bezrobotnych