Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu wzrósł, pomimo niepokojących sygnałów epidemicznych i gospodarczych. "Wartość wskaźnika po raz drugi w tym roku przebiła poziom 300 punktów i osiągnęła kolejne maksimum" - wskazano w poniedziałkowej informacji WSIiZ i BIEC. Pracodawcy wciąż odczuwają niedobory pracowników.

Koronawirus i inflacja zagrożeniem dla rynku

Za największe źródło zagrożenia dla rynku pracy eksperci nadal uważają rozwój pesymistycznego scenariusza spowodowanego rozpowszechnieniem koronawirusa. Wzrost liczby nowych przypadków zakażeń, obserwowany od połowy sierpnia, w konsekwencji może doprowadzić do wprowadzenia nowych działań osłonowych, co będzie miało konsekwencje dla rynku pracy - zaznaczono. Według analityków bezpośrednie zagrożenie stanowi coraz większa inflacja, w dużej mierze o przyczynach podażowych. "Jest to związane z nasilającym się niedoborem niektórych surowców i zakłóceniami w łańcuchach dostaw w gospodarce międzynarodowej, co zwiększa koszty zatrudnienia" - wyjaśnili. Wskazali też na nowe możliwe źródło zagrożenia w postaci rozpoczynającego się kryzysu energetycznego w gospodarce międzynarodowej.

Jak przekazano, we wrześniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia zanotowano we wszystkich województwach. Procentowo najwięcej wakatów przybyło w woj. opolskim, lubuskim oraz podkarpackim, zaś najmniej w woj. wielkopolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.

Reklama

Rośnie liczba wakatów

"Wzrost liczby wakatów w relacji do miesiąca ubiegłego notujemy we wszystkich szerokich grupach ofert pracy. Najwięcej nowych ofert zatrudnienia pojawiło się dla absolwentów kierunków ścisłych, zaś relatywnie najmniej w grupie prac fizycznych" - wskazano. "Za lokomotywę rynku pracy" eksperci nadal uważają zawody o relatywnie wysokim udziale pracy zdalnej, spośród których większość są to zawody związane z technologiami cyfrowymi. Z kolei dla przedstawicieli grupy nauk ścisłych, w której odsetek ofert pracy w trybie online jest największy, wobec początku epidemii zanotowano wzrost liczby wakatów o prawie połowę. W zawodach usługowych, które okazały się wyjątkowo podatne na ograniczenia sanitarne, ze względu na niewielkie możliwości przejścia w tryb pracy zdalnej, liczba ofert pracy wzrosła w mniejszym stopniu - dodano.

Wśród grupy obejmującej zawody wymagające wykształcenia z zakresu nauk społecznych i prawnych internetowych ofert zatrudnienia jest więcej prawie we wszystkich kategoriach. Najwięcej ofert pracy w skali miesiąca przybyło w ujęciu procentowym w obsłudze rynku nieruchomości oraz w finansach. Spadki wystąpiły jedynie w przypadku ofert pracy w marketingu oraz sprzedaży. W porównaniu z początkiem epidemii najwięcej wakatów przybyło w call center, administracji biurowej, zasobach ludzkich i finansach.

Dla kogo zlecenie i B2B?

Analitycy zwrócili uwagę, że zatrudnienie na umowę zlecenie najczęściej pojawia się w ofertach pracy skierowanych do przedstawicieli call center, obsługi nieruchomości oraz administracji biurowej. W pierwszej kategorii umowa ta pojawia się średnio w co trzeciej ofercie. Natomiast odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) jest większy niż w przypadku umowy zlecenia we wszystkich grupach ofert.

"Dla absolwentów nauk społecznych kontrakty B2B najczęściej oferowane były w zawodach związanych z obsługą nieruchomości (w 4 z 10) i grafiką (w 4 z 10)" - wskazano. Dodano, że umowa o pracę w zawodach społecznych najczęściej oferowana była w działach związanych z kontrolą jakości oraz zakupami firmowymi - średnio w 9 na 10 ofert pracy oferowano taki rodzaj umowy.

Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub technicznych wzrosła w większości kategorii. "Najwięcej wakatów w skali miesiąca przybyło w informatyce, komórkach badań i rozwoju oraz inżynierii" - czytamy. Nieznaczną redukcję liczby wakatów zanotowano na produkcyjne stanowiska pracy. Nieco spadła też liczba ofert w e-commerce oraz ochronie środowiska. Z kolei zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę najczęściej oferowano w produkcji, budownictwie oraz ochronie środowiska.

Jak przekazano, w zawodach usługowych we wrześniu relatywnie najwięcej wakatów przybyło w branży edukacyjnej, medialnej oraz hotelarskiej.

W zawodach usługowych zatrudnienie na umowę o pracę najczęściej oferowane było w logistyce. W relacji do początku ubiegłego roku odsetek takich wakatów wzrósł prawie we wszystkich obserwowanych kategoriach, przy czym najwyraźniej w branży medialnej.