Kwestia pracy zdalnej dzieli menedżerów oraz pracowników korporacji na dwie niemal równe grupy - wskazano w raporcie pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” , przygotowanego przez Cushman & Wakefield oraz Antal. Jedni twierdzą, że to praca poza biurem daje większą efektywność, drudzy natomiast uważają, że prawdziwa praca jest w biurze i jeśli nie widzą swoich pracowników, to znaczy, że oni nie pracują. Przypomniano, że obecnie pracujemy według systemu stworzonego w 1817 roku przez Roberta Owena, który zaproponował dziennie 8 godzin na pracę, 8 godzin na rekreację i 8 godzin na odpoczynek.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że przed pandemią dla wielu pracowników codziennością był dojazd do pracy trwający często godzinę i kolejną godzinę z powrotem, co znacząco skracało czas poświęcony na życie prywatne. Zmieniało się dopiero w marcu 2020 r wprowadzeniem ograniczeń antycovidowych. "Niejako wymuszona praca zdalna pokazała firmom, że świat nie wywraca się do góry nogami, gdy pracownicy wykonują swoje zadania z domu " - wskazała cytowana w informacji specjalistka z Cushman & Wakefield Dominika Kowalska. Powołując się na wyniki badań, zaznaczyła, że pracownicy, którzy dzięki wyeliminowaniu dojazdów do biura więcej czasu mogą spędzić na rekreację, często są nawet bardziej zaangażowani czy efektywni. "Więc albo zacznijmy właściwie planować miasta, albo wdrażajmy hybrydowy model pracy" - dodała.

Napisano, że jeżeli chodzi o specjalistów i menedżerów, to w przypadku spotkań z pracownikami czy klientami większość z badanych woli biuro niż pracę z domu. "Ankietowani zauważają potrzebę budowania zaangażowania poprzez kontakty face to face, szczególnie w przypadku burzy mózgów w zespole (59 proc.), spotkań zewnętrznych z potencjalnym klientem (57 proc.) oraz wewnętrznych w ramach firmy (56 proc.). W przypadku pracy indywidualnej oraz kreatywnej ankietowani preferują wykonywanie swoich obowiązków z domu – odpowiednio 78 proc. i 56 proc." - czytamy.

Zaznaczono, że pracodawcy preferują system pracy stacjonarnej od systemu zdalnego, jednakże aby go wprowadzić, jednocześnie dbając o satysfakcję pracowników, muszą zmodyfikować przestrzeń biurową, jako że 86 proc. specjalistów i menedżerów oczekuje, że biura staną się bardziej elastyczne i będą zapewniać pracownikom szybką zmianę miejsc w zależności od wykonywanych przez nich zadań. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska