Jak przekazał w rozmowie z PAP Komendant Główny Policji, rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez szefa MSWiA jest "nową i cenną inicjatywą, na której bardzo mu zależy". "W tym obszarze otrzymaliśmy ogromne wsparcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego" - powiedział generał.

"To wsparcie finansowe jest spore i mam nadzieję, że zachęci najbardziej doświadczonych policjantów do pozostania w naszych szeregach. Jest zbyt wcześnie, by oceniać efektywność tego rozwiązania, ale docierają do mnie sygnały, że wielu policjantów na to czekało. Wiedza i doświadczenie muszą być dobrze wynagradzane" - podkreślił.

Komendant Główny Policji wyraził również nadzieję, że jest ten moment, kiedy doświadczeni policjanci zdecydują się pozostać w policji na kolejne lata. "Nie można ukrywać tego, że wielu doświadczonych policjantów po odejściu na emeryturę nie potrafiło odnaleźć się w nowej roli. Dodatek motywacyjny, jak sama nazwa mówi, powinien ich zmotywować do dalszej, dobrej służby" - powiedział.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej. Zapisane w projekcie propozycje przedstawił szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Reklama

Jak podkreślił, projekt tej ustawy był długo oczekiwany przez funkcjonariuszy, a jego założenia są także wynikiem rozmów i negocjacji ze związkami zawodowymi. "Jest to projekt ustawy nastawiony na funkcjonariuszy – na stworzenie im optymalnych warunków pracy, służby" – powiedział szef MSWiA.

Kamiński, prezentując projekt, wyjaśniał, że opiera się on na pięciu sprawach. Według ministra najważniejszą z nich jest stworzenie instrumentów prawnych motywujących funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Mowa o zapisanym w projekcie prawie do dodatku motywacyjnego.

Zgodnie z propozycją, jeśli funkcjonariusz Policji, SG, SOP, PSP i SW zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby - w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby - w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dodatek nie będzie obligatoryjny, ale z założenia ma być powszechny. Będzie przysługiwał każdemu funkcjonariuszowi, który uzyskał pozytywną opinię służbową i przeciwko któremu nie toczy postępowanie karne lub dyscyplinarne. Minister zaznaczył podczas obrad, że w przypadku lat służby będą zaliczane także okresy, w których funkcjonariusz służył w innych formacjach. "Również dotyczyłoby to żołnierzy" – wskazał.