W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne.

Według GUS udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc.

Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec maja 2023 r. było 684,8 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 3,6 pkt. proc. (PAP Biznes)