Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-IX 2022 I-IX 2023
1 Niemcy 27,8 28,0
2 Czechy 6,6 6,3
3 Francja 5,7 6,2
4 Wlk Brytania 4,9 5,0
5 Włochy 4,6 4,6
6 Holandia 4,6 4,4
7 USA 3,0 3,1
8 Ukraina 2,6 3,1
9 Słowacja 2,9 2,7
10 Hiszpania 2,6 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-IX 2022 I-IX 2023
1 Niemcy 20,5 20,0
2 Chiny 14,7 13,7
3 Włochy 4,7 4,8
4 USA 4,1 4,4
5 Holandia 3,8 4,0
6 Francja 3,0 3,2
7 Czechy 3,1 3,2
8 Korea Płd. 2,3 2,9
9 Belgia 2,3 2,3
10 Norwegia 1,1 2,2