Ze wstępnych danych MRiPS udostępnionych PAP wynika, że w końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 772,2 tys. bezrobotnych. To o 3,8 tys. mniej niż we wrześniu br.

W rejestrach bezrobotnych w końcu października br. było o 23,8 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu października 2022 r.

"To bardzo dobra wiadomość. Dodatkowo, jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu października br. do stanu z końca lutego 2020 r. – tuż przed epidemią COVID-19 – to liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 147,6 tys., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,5 pkt proc." – wskazała, cytowana w informacji resortu rodziny minister Marlena Maląg.

Dodała, że kolejne miesiące mogą przynieść niewielkie wzrosty bezrobocia, co wynika naturalnie z zakończeniem części prac sezonowych.

Reklama

"Mimo to, porównując dane z ubiegłym rokiem, a także latami poprzednimi, konsekwentnie notujemy spadki. To najlepiej świadczy o dobrej kondycji i stabilności rynku pracy w Polsce, który dzięki działaniom osłonowym ze strony państwa okazał się odporny na kryzysy związane zarówno z pandemią, jak i wojną w Ukrainie” – podkreśliła minister Marlena Maląg.

MRiPS podnosi, że Eurostat potwierdza, iż Polska wciąż pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych na początku listopada 2023 r. stopa bezrobocia w Polsce (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła we wrześniu br. 2,8 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Polska wraz z Maltą zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE – tuż za Czechami (2,7 proc.). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl