Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,5 proc. ).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 468 tys. w maju wobec 473 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,1 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec maja 2022 r. wyniosła 5,1 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6 proc. w maju

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6 proc.w maju 2022 r. wobec 6,7 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,8 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,1 proc. w maju wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.