W ocenie badanych przyczyny obecnej inflacji w Polsce są przede wszystkim spowodowane czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi - tak uważa 74 proc. z nich. Według 19 proc. przyczyny inflacji są bardziej wewnętrzne, a według 6 proc. - bardziej zewnętrzne.

Reklama

"Na kolejnych pozycjach wskazano skalę interwencjonizmu państwowego (13 proc.), wojnę w Ukrainie (9 proc.), poziom długu publicznego (6 proc.), poziom stóp procentowych (6 proc.) czy też problemy ze spłatą kredytów (4 proc.)" - czytamy w raporcie.

Z kolei 68 proc. badanych negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie ograniczenia inflacji i jej negatywnych skutków dla gospodarki. Przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych.

"55 proc. badanych ocenia jako wysokie lub bardzo wysokie ryzyko wystąpienia w Polsce stagflacji w najbliższych miesiącach. Odmienną opinię prezentuje 10 proc. badanych, a 28 proc.wskazuje na umiarkowany poziom ryzyka stagflacji" - czytamy dalej.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 13-27 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.