Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8% w lutym 2023 r. bez zmian miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały tylko Czechy (2,4%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 479 tys. w lutym wobec 479 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 6%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec lutego 2023 r. wyniosła 5,5%.

Stopa bezrobocia w strefie euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,6% w lutym 2023 r. bez zmian wobec miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,7%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6% w lutym wobec 6,1% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.