Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 821,9 tys. wobec 846,9 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS), według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,3% na koniec kwietnia br. 2023 r.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 87,8 tys. w kwietniu 2023 r. wobec 111,1 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 100,8 tys..

Reklama

Stopa bezrobocia wg BAEL w I kw. 2023 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,9% w I kw. 2023 r. wobec 2,9% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2023 r. 2,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. Wysokość stopy bezrobocia pozostała na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale, ale zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Natężenie bezrobocia było niższe wśród populacji kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 2,8% wobec 3%)" - czytamy w komunikacie.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 58,4% - tj. w I kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,4% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. - o 0,2 pkt proc., jak i I kwartałem ub. r. - o 0,4 pkt proc, podał GUS.

Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7% w I kw. br. - tj. osoby pracujące stanowiły w I kwartale 2023 r. 56,7% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z IV kwartałem 2022 r., jak i analogicznym okresem ub. r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,5 pkt proc. Wskaźnik ten był wyższy w zbiorowości mężczyzn (64,3%) niż kobiet (49,7%).