ikona lupy />
Kara za macierzynstwo / statista.com / Feliks Richter

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w 2022 roku na całym świecie tylko 61,4 proc. kobiet w wieku produkcyjnym było zatrudnionych lub poszukiwało pracy. Dla porównania, w 1990 roku aktywnych zawodowo było 62,8 proc. kobiet.

Dzieci czy praca?

Reklama

Nadal między płciami istnieje znaczna różnica we wskaźnikach aktywności zawodowej. Według MOP w 2022 roku pracowało o 29,2 punktu procentowego mniej kobiet niż mężczyzn. Jako główny czynnik obniżający udział kobiet w rynku pracy uznano wychowywanie dzieci.

Jak pokazuje poniższy wykres, różnica w aktywności zawodowej zwiększa się do 42,6 punktów procentowych w gospodarstwach domowych par z co najmniej jednym dzieckiem poniżej szóstego roku życia. Jest to tak zwana „kara za macierzyństwo”. Termin ten opisuje negatywny wpływ posiadania dzieci na karierę kobiet.

Matka wielozadaniowa

W wielu rodzinach i kulturach kobiety odpowiadają nadal nie tylko za większą część obowiązków związanych z opieką nad osobami zależnymi, ale także spotykają się także z dyskryminacją i uprzedzeniami jeśli chodzi o zatrudnianie, awanse i wynagrodzenie.

Godzenie obowiązków związanych z opieką nad rodziną z obowiązkami zawodowymi jest bardzo trudne. Dodatkowe przeszkody jeszcze je utrudniają. Dlatego wprowadzenie elastycznych form organizacji pracy oraz inne polityki społeczne, takie jak płatny urlop rodzicielski, mają kluczowe znaczenie dla zachęcenia matek, by pozostały aktywne na rynku pracy po urodzeniu dziecka.

Kara za macierzyństwo

Zdaniem MOP z ​​karą za macierzyństwo można spotkać się we wszystkich regionach i krajach niezależnie od ich zamożności. Jednak między bogatymi i biedniejszymi państwami istnieją różnice w zakresie problemu. Prawdopodobieństwo, że "ukarane" matki będą aktywnie uczestniczyły w rynku pracy, jest prawie o 20 proc. mniejsze niż wśród ogółu kobiet w tej samej grupie wiekowej.

Kara za macierzyństwo jest natomiast znacznie niższa w krajach o niższych i średnich dochodach i wynosi odpowiednio 4,3 i 5,4 procent.

Ojciec poszukiwanym pracownikiem

Co ciekawe, odwrotną sytuację można zaobserwować w przypadku mężczyzn, którzy są bardziej skłonni do bycia aktywnym zawodowo, gdy mają dziecko poniżej szóstego roku życia. Ta „premia za ojcostwo” przyczynia się do jeszcze większej luki w aktywności zawodowej rodziców.