W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,4 proc. i wyniosło 6554,87 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 6496,7 tys. etatów, podano w komunikacie.

"W czerwcu w porównaniu z majem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,1 proc.). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w czerwcu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym pracowników sezonowych" - czytamy w komunikacie.

Porównując czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,2 proc., podczas gdy w czerwcu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,8 proc., podano również.

Konsensus rynkowy to 13,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 2,2 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Reklama