Dymisja jest efektem nacisków największej koalicyjnej partii an-Nahda na wotum nieufności wobec rządu. Saied ma teraz tydzień na nominację nowego premiera, który będzie miał dwa miesiące na utworzenie rządu i przedstawienie go parlamentowi.

48-letni Fachfach został premier w lutym tego roku, a jego nominacja kończyła kilkumiesięczny okres chaosu politycznego, który trwał od październikowych wyborów parlamentarnych. W tym czasie gabinetu nie udało się utworzyć Habibowi Dżemlemu, który jako pierwszy otrzymał misję sformowania rządu. (PAP)

zm/ kar/