Podobnie jak cała branża mięsna w Niemczech, należące do koncernu Toennies zakłady w Rheda-Wiedenbrueck w Nadrenii Północnej-Westfalii przeszły w znacznym stopniu na system pracy, którego główną podporą są mieszkający zwykle w przepełnionych tanich kwaterach obywatele państw wschodniej i południowo-wschodniej części Unii Europejskiej.

Warunki zakwaterowania i pracy sprawiły, że z liczącej ponad 7 tys. osób załogi koronawirusa wykryto u ponad 1,5 tys. osób. Połowę obsady największej niemieckiej rzeźni stanowią Rumuni, pracuje tam również 900 Polaków.

Opublikowane w czwartek wytyczne Komisji nie odnoszą się do tego konkretnego przypadku, ale mają być wskazówką dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.

Ze względu na tymczasowy charakter pracy obywatele biedniejszych krajów UE, w tym Polski, na zachodzie często narażeni są na nie najlepsze warunki pracy i mieszkania.

"Każdego roku setki tysięcy pracowników sezonowych pomagają wspierać ogromnie ważne sektory gospodarki UE, w tym sektor spożywczy i rolnictwo. Pandemia koronawirusa wydobyła na światło dzienne trudne warunki życia i pracy tych osób. Musimy zająć się tym problemem" - podkreślił w oświadczeniu unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Reklama

Komisja wprawdzie monitoruje właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących pracowników sezonowych, ale odpowiedzialność za ich właściwe stosowanie spoczywa na krajach UE. Wytyczne nie są obowiązującym prawem, ale mają pomóc państwom członkowskim zająć się problemem, aby skupiska pracowników sezonowych nie stawały się ogniskami zakażeń SARS-CoV-2.

"Nasze wytyczne to apel do państw członkowskich i przedsiębiorstw o zapewnienie, by wypełniały swoje obowiązki i chroniły tych niezastąpionych, a znajdujących się w trudnej sytuacji, pracowników" - tłumaczył Schmit.

KE wezwała stolice do zastosowania wszelkich środków, by zapewnić pracownikom sezonowym godne warunki pracy i życia. W wytycznych jest też mowa o upowszechnianiu wiedzy na temat wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracowników sezonowych, pomagania pracodawcom we wdrożeniu właściwych wymogów prawnych oraz zapewnienia jasnych informacji dla pracowników w zrozumiałym dla nich języku.

Bruksela zachęca też unijne stolice, by dostarczyły praktyczne wytyczne mniejszym firmom; apeluje ponadto o wzmocnienie inspekcji w terenie, aby zapewnić odpowiednie stosowanie przepisów BHP w odniesieniu do pracowników sezonowych.

Wytyczne przypominają o prawach pracowników sezonowych, bez względu na to, czy są obywatelami Unii czy państw trzecich. Odnoszą się do sytuacji osób, które regularnie pracują za granicą z własnego wyboru lub są wysyłane do pracy na przykład przez agencje pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy.

Z szacunków Komisji wynika, że w UE pracuje średnio od kilkuset tysięcy do miliona pracowników sezonowych rocznie. Szczególnie zależne są od nich sektory rolno-spożywczy i turystyczny. W skali całej UE (niesezonowo) mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim 17,6 mln unijnych obywateli.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ akl/