Powołał się on na dane ubezpieczalni zdrowotnej DAK-Gesundheit. Według nich liczba dni nieprzepracowanych z powodu depresji, lęków czy psychicznego wyczerpania wyniosła w ubiegłym roku 260 na 100 ubezpieczonych. Była tym samym o 24 wyższa niż w roku 2018 i ponad trzykrotnie wyższa niż w pierwszym roku funkcjonowania statystycznego rejestru. Najczęstszy powód absencji w pracy stanowiła depresja.

Ze zwolnień w celu odzyskania równowagi psychicznej skorzystało w 2019 roku wyraźnie więcej kobiet niż mężczyzn - odpowiednio 328 i 203 dni na 100 ubezpieczonych. Odnotowano też znaczne różnice regionalne - na przykład w Kraju Saary średnia wyniosła 340 dni na 100 ubezpieczonych, natomiast w Badenii-Wirtembergii tylko 207.

Powyższe wskaźniki pochodzą z dokumentu o nazwie DAK-Psychoreport - długoterminowej analizy sporządzonej na podstawie zanonimizowanych danych około 2 mln czynnych zawodowo osób ubezpieczonych.

Serwis informacyjny RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) należy do koncernu prasowego Madsack, dostarczając wiadomości dla jego 15 niemieckich dzienników regionalnych.