Informuje o tym omówiony w środę przez Reutera raport ONZ-owskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dla jej państw członkowskich.

Zgodnie ze wspomnianym porozumieniem Iranowi nie wolno między innymi wzbogacać uranu przy pomocy sprzętu innego niż znajdujące się w podziemnej części zakładów w Natanz wirówki pierwszej generacji IR-1, których jest tam ponad 5 tys.

Jak podaje udostępniony Reuterowi raport, w Natanz zainstalowano w podziemiu kaskadę unowocześnionych wirówek IR-2m przeniesionych z naziemnej części zakładów, gdzie - również wbrew umowie z mocarstwami - wykorzystywano je do wzbogacania uranu.

Tydzień wcześniej MAEA poinformowała, iż kaskady tej nie napełniono jeszcze gazowym sześciofluorkiem uranu (UF6). Natomiast jej mający wtorkową datę najnowszy dokument głosi: "14 listopada MAEA (pozytywnie) zweryfikowała wiadomość, iż Iran rozpoczął wprowadzanie UF6 do zainstalowanej ostatnio w zakładach w Natanz kaskady 174 wirówek IR-2m".

Według poprzedniego raportu MAEA Iran zaczął także montować w podziemiach zakładów w Natanz kaskadę wirówek IR-4, ale nie podjął się tam na razie budowy zaplanowanej trzeciej kaskady, składającej się z wirówek IR-6.

Stany Zjednoczone i Izrael twierdzą, że Iran wbrew swym oficjalnym deklaracjom nadal prowadzi prace nad uzyskaniem broni jądrowej. W maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał USA z porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie demontażu irańskiego wojskowego programu nuklearnego w zamian za zniesienie nałożonych na Teheran międzynarodowych sankcji. Stronami zawartego w czerwcu 2015 roku porozumienia są także Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja i Chiny.