Jak podały źródła bliskie OECD, Cormann został wybrany "niewielką większością głosów. Jego konkurentką była Szwedka Cecilia Malmstroem, była komisarz UE ds. Handlu.

Cormann zastąpi dotychczasowego sekretarza generalnego OECD, Meksykanina Angela Gurrię, którego trzecia pięcioletnia kadencja kończy się w maju.

Reklama

Wyniki głosowania muszą zostać formalnie zatwierdzone przed Radę OECD na jej wtorkowym posiedzeniu. Nowy sekretarz generalny obejmie swój urząd na początku czerwca. Był on najdłużej urzędującym ministrem finansów Australii, członkiem rządzącej centroprawicowej partii liberalnej.

Cormann nie był początkowo faworytem

Cormann nie był na początku faworytem wyboru na funkcję szefa OECD, gdyż zarzucano mu sceptyczne stanowisko w sprawie zmian klimatu.

Kilka organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska w liście do OECD wyraziło "ogromne zaniepokojenie" jego kandydaturą, a Greenpeace potępił "fatalne wyniki" w kwestiach klimatycznych w czasie gdy Cormann sprawował funkcję ministra finansów.

Malmstroem zbyt liberalna w kwestiach handlu

Z kolei delegaci europejscy zarzucali Malmstroem zbyt liberalne stanowisko w kwestiach handlu w okresie gdy była komisarzem UE.

OECD zrzesza 37 państw członkowskich i reprezentuje obecnie 60 proc. światowego PKB. Polska przystąpiła do organizacji w 1996 r.

OECD powstała na bazie organizacji powstałej po drugiej wojnie światowej w celu dystrybucji pomocy dla Europy Zachodniej z Planu Marshalla na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960 r. Do OECD dołączyły również Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Australia, a po upadku żelaznej kurtyny - stopniowo także kraje Europy Wschodniej. Członkami organizacji są również m.in. Turcja, Korea Południowa i Izrael. Wśród krajów kandydujących są Brazylia i Argentyna.

OECD corocznie dostarcza około 500 raportów w zakresie gospodarki i kwestii społecznych. Tworzy również standardy międzynarodowe, m.in. w sektorze bankowości, finansów czy opodatkowania.