Mołdawia, która mocno odczuwa falę uderzeniową brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, wykazała ogromną solidarność z Ukraińcami szukającymi bezpieczeństwa w związku z wojną. A dzisiejsza wypłata jest kolejnym przejawem solidarności Unii Europejskiej z Mołdawią, obecnie kandydatem do członkostwa w naszej wspólnocie demokracji. Będziemy nadal wspierać Mołdawię wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby poradzić sobie z tym kryzysem i stworzyć warunki dla przyszłego dobrobytu i stabilności” - powiedział Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarki.

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie znacząco wpłynęła na mołdawską gospodarkę, zwiększając istniejące wcześniej wyzwania. Pandemia Covid-19 spowodowała ostrą recesję w Mołdawii w 2020 roku, a kryzys gazowy, który rozpoczął się jesienią zeszłego roku, wywarł dodatkowy wpływ. Pomimo tego, że jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, Mołdawia przyjęła największą liczbę osób uciekających z Ukrainy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Reklama

Trwająca wojna spowodowała również znaczne zakłócenia w handlu w tym kraju, a rosnąca inflacja jeszcze bardziej podważa i tak już niepewne perspektywy gospodarcze. Pomoc makrofinansowa powinna pomóc Mołdawii w zaspokojeniu jej pilnych potrzeb finansowych i wspierać stabilność makroekonomiczną. Wzmocni również dalsze wdrażanie reform w kilku priorytetowych obszarach.

Mołdawia, jak podała KE, poczyniła godne pochwały starania, aby spełnić wszystkie trzy warunki wypłaty pierwszej raty pomocy makrofinansowej. Obejmowały one działania związane ze zwalczaniem korupcji i rozwijaniem praworządności, zarządzaniem sektorem finansowym oraz reformami sektora energetycznego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)