Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ przegłosował w piątek rezolucję zgłoszoną przez Autonomię Palestyńską i 19 innych krajów, między innymi Bahrajn, Jordanię, Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie stosunkiem 152 do 5.

Pięć państw, które sprzeciwiły się rezolucji w sprawie "ryzyka rozprzestrzeniania broni jądrowej na Bliskim Wschodzie" to: Kanada, Izrael, Mikronezja, Palau i Stany Zjednoczone. Kolejne 24 kraje wstrzymały się od głosu, są wśród nich członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska. Rezolucja nie wspomina o Iranie, który rozwija program broni jądrowej. Zakłada, że Izrael musi pozbyć się całej swojej broni atomowej i oddać swoje obiekty jądrowe pod nadzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wzywa Tel Awiw "do przystąpienia do Układu bez dalszej zwłoki, nie rozwijania, nie produkowania, nie testowania ani nie nabywania w inny sposób broni jądrowej, do wyrzeczenia się posiadania broni jądrowej oraz do objęcia wszystkich swoich obiektów jądrowych pełnym zakresem zabezpieczeń Agencji, jako ważnego środka budowy zaufania wśród wszystkich państw regionu oraz jako kroku w kierunku wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa".

Izrael nigdy nie potwierdził, że posiada broń jądrową.

Komitet zatwierdził również w piątek 170 głosami - w tym Iranu - wezwanie do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej. Izrael był jedynym krajem, który się temu sprzeciwił. Od głosu wstrzymały się cztery kraje: Stany Zjednoczone, Kamerun, Komory i Tanzania.

Reklama