Według danych MSW w marcu tego roku zanotowano około 68 tysięcy przestępstw, podczas gdy przed rokiem w tym samym miesiącu było ich ponad 203 tysiące.

Jak poinformowano po posiedzeniu komitetu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego przy MSW o 37 procent spadła liczba przypadków przemocy domowej, a o 28 procent napadów na apteki. O ponad 9 procent wzrosły natomiast przestępstwa dotyczące lichwy.

Ponadto w wydanym komunikacie resortu podkreślono, że w obecnej kryzysowej sytuacji ekonomicznej kraju cały sektor produkcji i handlu narażony jest na ryzyko przeniknięcia organizacji mafijnych.

Jak ocenił resort, problemy z płynnością finansową firm oraz trudna sytuacja rodzin, a z drugiej strony- napływ pomocy ze środków państwa i UE sprzyjają czynom korupcyjnym i "nielegalnym relacjom między przedsiębiorcami, urzędnikami publicznymi i organizacjami przestępczymi".(PAP)