Dodatkowo, 23 tys. Czechów nie mogło wystąpić o taki status z uwagi na brak ważnych dokumentów, choć deklarowało zamiar pozostania w Wielkiej Brytanii.

O status osoby osiedlonej (settled status) i tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status) umożliwiający obywatelom Unii Europejskiej pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez kraju UE można wystąpić do 30 czerwca br. Ubiegać się o niego mogą jednak tylko osoby posiadające ważny dokument potwierdzający tożsamość. Według Stowarzyszenia "Gmina Czeska w Wielkiej Brytanii" około 15 tys. Czechów może mieć problem z uzyskaniem nowych dokumentów lub przedłużeniem ważności już przeterminowanych.

Czeskie konsulaty, jeżeli ich działalność nie zostanie sparaliżowana przez epidemię, mogą wystawić do końca czerwca do 4 tys. dokumentów – informuje ministerstwo spraw zagranicznych. Z tej przyczyny do Wielkiej Brytanii wysłano dodatkowo sześciu urzędników oraz przedłużono godziny pracy konsulatów w styczniu, lutym i marcu. W lutym sytuacja ma zostać ponownie oceniona przez resort dyplomacji.

Czeskie MSZ planuje także zwrócenie się z prośbą do władz w Londynie o zgodę na to, by obywatele czescy mogli, występując o status rezydenta, posługiwać się także paszportami zagranicznymi, których ważność zakończyła się w ciągu 2020 r. W przeciwnym razie od 7 do 15 tys. czeskich obywateli będzie musiało w czerwcu opuścić Zjednoczone Królestwo.

Liczba Polaków, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania statusu osoby osiedlonej (settled status) i tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled status) w Wielkiej Brytanii, szacowana jest na 773 tys. Takie dane opublikowano na początku grudnia.

31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy przed ostatecznym opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i wejściem w życie umowy regulująca relacje handlowe między tym krajem a UE. Wielka Brytania nie wchodzi już w skład jednolitego rynku UE, w związku z czym nie mają do niej zastosowania związane z jego funkcjonowaniem tzw. cztery wolności, w tym - ta dotycząca swobodnego przepływu osób.