"Wniosek został oddalony przez, a podany powód jest taki, że wniosek nie podniósł spornej kwestii prawnej" - wyjaśnił Sąd.

W grudniu 2021 roku Wysoki Trybunał uwzględnił skargę władz USA, które odwołały się od jego wcześniejszej decyzji, mówiącej, że Assange nie powinien zostać poddany ekstradycji ze względu na realne i trwałe ryzyko samobójstwa.

Reklama

USA domagają się ekstradycji Assange'a w związku z publikacją przez WikiLeaks w 2010 i 2011 roku tysięcy tajnych dokumentów, dotyczących wojen w Afganistanie i Iraku, co - jak przekonują - naraziło na niebezpieczeństwo życie wielu ludzi. Prokuratorzy w USA postawili 50-letniemu Assange'owi, który pochodzi z Australii, 17 zarzutów szpiegostwa i jeden przestępstwa komputerowego, za które łącznie grozi mu do 175 lat więzienia. Twierdzi on, że zarzuty są motywowane politycznie.

Decyzja o ekstradycji musi teraz być podpisana przez szefową resortu spraw wewnętrznych Priti Patel. Reuters podaje, że Assange może spróbować zakwestionować decyzję w drodze kontroli sądowej. Kontrola sądowa obejmuje badanie przez sędziego zasadności decyzji organu publicznego. Jak pisze z kolei AP, Assange będzie też mógł starać się o wniesienie swojej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.