Catherine Mann, amerykańska ekonomistka, który zasiada w Komisji Polityki Pieniężnej Banku Anglii ustalającej stopy procentowe, powiedziała, że pojawiły się oznaki, że kryzys kosztów życia zaczyna słabnąć w USA i UE – ale jeszcze nie w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie trzy regiony doświadczyły wstrząsów w zakresie popytu i podaży spowodowanych „globalną rotacją popytu wywołaną przez Covid, lockdowny i wynikające z nich wąskie gardła podaży” oraz szokami energetycznymi wywołanymi przez rosyjską inwazją na Ukrainę, powiedziała Mann w poniedziałek na konferencji wykładów Lámfalussy'ego w Budapeszcie.

PKB byłby o 4 proc. większy, gdyby Wielka Brytania pozostała w UE / Bloomberg
Reklama

W ocenie Mann Wielka Brytania otrzymała dodatkowy (poza pandemią i kryzysem energetycznym) cios. „Kraj doznał trzeciego rodzaju wstrząsu, który czyni go wyjątkowym: żaden inny nie zdecydował się nałożyć jednostronnie barier handlowych na swoich najbliższych partnerów ” – dodała Mann.

Komentarze Mann mogą rozgniewać niektórych konserwatywnych posłów do parlamentu, którzy skrytykowali bank centralny za zbyt pesymistyczne podejście do perspektyw Wielkiej Brytanii po opuszczeniu Wspólnoty.

Inflacja w Wielkiej Brytanii nadal wynosi 10,5 proc. i tylko nieznacznie spadła w porównaniu z najwyższym od 41 lat poziomem 11,1 proc. osiągniętym w październiku i jest wciąż znacznie powyżej celu BOE wyznaczonego na poziomie 2 proc.

W strefie euro wzrost kosztów utrzymania spadł do 8,5 proc., a w USA do 6,5 proc.

Odnosząc się do inflacji na świecie, Mann powiedziała: „Czy w danych widoczny jest już punkt zwrotny? W przypadku USA i strefy euro tak; w przypadku Wielkiej Brytanii możemy mówić co najwyżej o stabilizacji”.

Wyjaśniła, że kraj cierpi z powodu Covid, szoku energetycznego, który był szczególnie dotkliwy dla Europy oraz szczególnie napiętego rynku pracy, który zaobserwowano również w USA.

BOE obniża prognozy

Jej powściągliwe komentarze pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak BOE obniżył swoje prognozy dotyczące produkcji oraz tempa wzrostu gospodarczego (wzrost PKB na poziomie 0,7 proc. przez następne trzy lata w porównaniu do 0,9 proc. szacowanego w listopadzie).

Prezentując prognozy na ostatnim posiedzeniu Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii w zeszłym tygodniu, za trudną sytuację gospodarczą na Wyspach obwiniła również „konstelację wstrząsów gospodarczych”, w tym Brexit.

Niedobory pracowników z UE na brytyjskim rynku pracy zwiększają presję inflacyjną / Bloomberg

BOE uważa, że gospodarczy koszt opuszczenia UE może być obecnie wyższy niż dotychczas. Potwierdził także swoje przewidywania, że „poziom produktywności Wielkiej Brytanii spadnie w długiej perspektywie o około 3,25 proc.” z powodu wycofania się z unijnej strefy wolnego handlu.

Dopracowując w poniedziałek prognozy Komitetu Polityki Pieniężnej, Mann powiedziała, że Brexit wpłynął na pojawienie się trendu wzrostowego podaży w Wielkiej Brytanii.

„Wygląda na to, że wzrost liczby wczesnych emerytur i długotrwałych chorób zmniejszył podaż siły roboczej, a Brexit zmniejszył efektywność handlu i inwestycji” – powiedziała.