Również zdaniem MSW nie było naruszeń, które wpłynęłyby na wyniki wyborów.

Tymczasem ruch Gołos, monitorujący wybory w Rosji, skarżył się podczas głosowania na podrzucanie kart do urn, próby utrudnienia monitoringu wideo w lokalach wyborczych i naruszanie praw wyborców.

Partia Jabłoko, jedna z dwóch zarejestrowanych oficjalnie partii opozycji antykremlowskiej, skrytykowała przedterminowe głosowanie, oceniając, że ułatwia ono manipulacje. Np. według danych partii dochodziło do otwierania pakietów, w których przechowywane były karty oddane przez wyborców głosujących przedterminowo i które powinny być zabezpieczone aż do rozpoczęcia liczenia głosów po zakończeniu wyborów.

Szef Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Giennadij Ziuganow ogłosił, że partia nie uzna wyników wyborów w regionach, gdzie jej kandydaci nie zostali dopuszczeni do wyborów. Chodzi o pięciu pretendentów, którym uniemożliwiono kandydowanie, zdaniem Ziuganowa „pod zmyślonym pretekstem”.

Jak zauważa niezależna telewizja Dożd, tradycyjnie dochodziło na wyborach do podwyższania frekwencji poprzez loterie z atrakcyjnymi nagrodami dla osób, które przyszły zagłosować.

Reklama

Najwyższą frekwencję w dniach przedterminowego głosowania – ponad 57 proc. - odnotowano w Żydowskim Okręgu Autonomicznym, regionie na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Podczas wyborów, organizowanych w ustawowym wspólnym dniu głosowania, odbyło się w całej Rosji ponad 9 tys. głosowań różnego szczebla. W 18 podmiotach Federacji Rosyjskiej obywatele wybierali przywódców regionów. W dalszych dwóch szefów regionów wyłoniły miejscowe zgromadzenia ustawodawcze. W czterech regionach w okręgach jednomandatowych odbywały się wybory uzupełniające do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Ogólnokrajowe wybory do Dumy czekają Rosję w 2021 roku.

Mieszkańcy 11 regionów w niedzielę wybierali deputowanych regionalnych zgromadzeń ustawodawczych. W 22 podmiotach FR przebiegły wybory radnych miejskich. Odbyło się także wiele wyborów niższego szczebla – do organów samorządu dzielnic, okręgów miejskich, mniejszych miejscowości.

Polecamy: Rosyjski MON zapowiedział wspólne manewry wojskowe na terenie Białorusi. Ćwiczenia zaplanowano na 14-25 września