Lista osób, które będą zasiadać w radzie, zajęła siedem stron. Są wśród nich: przywódcy regionów Federacji Rosyjskiej, pełnomocni przedstawiciele prezydenta, przywódcy partii parlamentarnych, szefowie organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych.

W radzie zasiadać będzie pierwszy wiceszef administracji (kancelarii) Putina Siergiej Kirijenko i prezydencki doradca Igor Lewitin. Szef administracji Putina Anton Wajno zajmie w Radzie Państwa stanowisko szefa komisji ds. koordynacji pracy organów władzy publicznej.

Jako dość nieoczekiwane ocenia się w pierwszych komentarzach przyznanie miejsc w Radzie Państwa dwojgu przedstawicielom władz lokalnych. Są nimi: Aleksandr Głazkow, szef rejonu satkińskiego w obwodzie czelabińskim i Olesia Charitonienko, szefowa władz miejskich Eupatorii, miasta na anektowanym Krymie. Urzędnicy ci kierują w swych regionach strukturami rządzącej partii Jedna Rosja.

Na czele Rady Państwa stoi sam Putin.

Do kompetencji rady, zgodnie z podpisanymi w poniedziałek dokumentami, należeć będą m.in. kwestie współpracy organów władzy, określanie kierunku rozwoju społeczno-politycznego Rosji, omawianie kwestii polityki wewnętrznej i zagranicznej. Na urzędników zasiadających w radzie nałożono zakaz posiadania obywatelstwa obcych państw.

Rada Państwa istniała również do tej pory, jako organ współpracy między rządem i regionami Rosji. Wzmocnienie jej rangi politolodzy uznawali za jeden ze scenariuszy pozostania Putina u sterów władzy, choć na innym urzędzie, po zakończeniu jego obecnej kadencji prezydenckiej. Scenariusz ten zszedł na dalszy plan, gdy do znowelizowanej konstytucji dodano zapis, który anulował w przypadku Putina ograniczenie liczby kadencji, pozwalając mu na ponowne ubieganie się o urząd prezydenta w 2024 roku.